Projekto tikslas – vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvų produktą.
Projekte siekiama sukurti ir įsisavinti naują technologiją – organinių medžiagų užpildą (bio kompozitą), naudojamą betono gamyboje. Sukurtas bio kompozitas pakeis iki 40 proc. tradicinės betono sudėties. Bio kompozitas bus naudojamas statinio surenkamose monolitinėse konstrukcijose, pakeičiant standartiškai naudojamą betoną mažiau taršiu betonu.

Projekto veikla – investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai.

Projekto rezultatas – įgyvendinus Projektą bus sukurtas bio kompozitas, kuris pakeis iki 40 proc. tradicinės betono sudėties.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Trukmė – 08/2023 – 02/2025
Projekto vertė – 183840 EUR
ES finansavimas – 119628 EUR